Des de la Junta Directiva volem fer-vos partícips de la notificació que ens ha arribat fa uns moments i segons la qual la Junta de Compensació del PPU1 va procedir ahir mateix a la contractació d’una empresa d’enginyeria per a l’elaboració del Projecte Bàsic i Executiu del nou Camp de Rugby a la zona esportiva de Pins Vens. L’empresa disposa de tota la documentació (topogràfic, pla de necessitats funcionals facilitats pel club, etc…) i avui mateix ha començat a treballar en el projecte.

Per una altra banda, la passada setmana la Junta de Govern local, va aprovar la firma del conveni urbanístic per a la construcció d’un nou camp de rugbi.
Amb aquestes dues excel·lents noticies el nou camp es una realitat cada vegada més propera.

La Junta Directiva, en nom de tot el club, vol agrair els enormes esforços que han fet, tant l’Ajuntament com la Junta de Compensació del PPU1 i l’actual propietari dels terrenys, per que el camp sigui una realitat. Gràcies a tots.