ALTA TEMPORADA 2021-2022

Per realitzar l’alta heu de seguir el següent enllaç

https://rugbysitges.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php

INSTRUCCIONS:

Omple el formulari adjuntant la següent informació:

 • Fotografia mida carnet només de cara i amb fons blanc, recorda que la pots treure amb el mòbil i després pujar-la.
 • Sol·licitud de la llicència federativa 2021-2022. La pots descarregar aquí:  SOL.LICITUT LLICENCIA
 • DNI (ambdues cares) o passaport, recorda que ho pots fer amb el mòbil i després pujar-la.
 • Certificat d’aptitud mèdica. Aquest any és obligatori per poder obtenir la llicència federativa. Els jugadors que van obtindre aquest certificat al 2020 no cal que el presentin, ja que té vigència per dos anys.

Aquesta temporada,el club facilitarà un equip mèdic per realitzar les revisions mèdiques durant la primera setmana d’entrenaments. Cada delegat de categoría us informarà de les dates.

Com sempre l’opció de sol·licitar el servei mèdic a l’UME de l’hospital de Vilanova i la Geltrú, segueix sent viable.

Descarrega’t el formulari que haurà de cumplimentar el Metge autoritzat aquí: CERTIFICAT MEDIC CME

Troba informació d’on pots obtindre el certificat a: UME – Unitat de medicina esportiva

FORMES DE PAGAMENT

Hi ha dues formes de pagament:

1. Comptat en una sola quota: Obtindràs un 5% de descompte. Marca la casella “pagament en efectiu” i ho podràs fer mitjançant:

 • Transferència bancària al compte ES92 0081 0063 2500 0202 1409 indicant el nom, cognom i categoria del jugador.
 • Pagament amb targeta a Gaplogic (empresa col·laboradora RC Sitges) – Carrer Espalter, 9, 08870 Sitges.

2. En tres vegades: marca la casella “domiciliació bancària” i es giraran 3 rebuts en el compte indicat:

 • La primera quota es girarà dintre dels 10 últims dies de setembre 2021.
 • La segona quota es girarà dintre dels 10 primers dies de desembre 2021.
 • La tercera quota es girarà dintre dels 10 primers dies de febrer 2022.

 

Per més informació i detall dels preus d’inscripció d’enguany pots descarregar aquí:

 

INSTRUCCIONS 2021-2022 Català / INSTRUCCIONES 2021-2022 Castellano


CASTELLANO

Para realizar el alta debéis seguir el siguiente enlace:

https://rugbysitges.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php

INSTRUCCIONES:

Rellena el formulario adjuntando la siguiente información:

 • Fotografía tamaño carnet solo de cara y con fondo blanco, recuerda que te la puedes hacer con el móvil y luego subirla.
 • Solicitud de la licencia federativa 2021-2022. La puedes descargar aquí: SOLICITUD LICENCIA
 • DNI (las dos caras) o pasaporte, recuerda que puedes hacer una foto con el móvil y luego subirla.
 • Certificado de aptitud médica. Este año es obligatorio para poder obtener la licencia federativa. Los jugadores que obtuvieron este certificado en el 2020 no es necesario que lo presenten, ya que tiene vigencia por dos años. 

Esta temporada, el club facilitará un equipo médico para realizar las revisiones médicas durante la primera semana de entrenamientos. Cada delegado de categoría os informará de dichas fechas.

Como siempre la opción de solicitar el servicio médico en la UME del hospital de Vilanova i la Geltrú, sigue siendo viable.

Descarga el formulario que deberá cumplimentar el Médico autorizado aquí: CERTIFICADO MÉDICO CME

Encuentra información de dónde puedes obtener el certificado en: UME – Unidad de medicina deportiva

FORMAS DE PAGO

Existen dos formas de pago:

1. Contado en una sola cuota: obtendrás un 5% de descuento. Marca la casilla “pagament en efectiu” i lo podrás hacer mediante: 

 • Transferencia bancaria a la cuenta del club ES92 0081 0063 2500 0202 1409 indicando el nombre, apellido y categoría del jugador.
 • Pago con tarjeta en Gaplogic (empresa colaboradora RC Sitges) – Calle Espalter, 9, 08870 Sitges.

2. En tres veces: marca la casilla “domiciliación bancaria” i se girarán 3 recibos en la cuenta que indiques:

 • La primera cuota se girará dentro de los 10 últimos días de septiembre 2021.
 • La segunda cuota se girará dentro de los 10 primeros días de diciembre 2021.
 • La tercera cuota se girará dentro de los 10 primeros días de febrero 2022.

Para más información y detalle de los precios de inscripción de esta temporada puedes descargar aquí:

INSTRUCCIONS 2021-2022 Català / INSTRUCCIONES 2021-2022 Castellano

2 comentarios sobre «ALTA TEMPORADA 2021-2022»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.