Segons acord adoptat a l’Assemblea Ordinària de Socis del 21 d’octubre de 2017, tots aquells socis que a dia 31 de desembre de 2017 no hagin renovat la seva inscripció al club seran donats de baixa.

El procediment establert es:

  • Publicació el dia 1 de Novembre de 2017 de l’anunci de baixa.
  • Publicació el dia 1 de Desembre de 2017 de l’anunci de baixa.
  • Publicació de l’anunci de baixa a l’Eco de Sitges o diari equivalent
  • 1 de Gener de 2018, baixa definitiva dels no renovats i elaboració del llistat de socis

Les conseqüències de la baixa del llistat de socis son la pèrdua de la condició així com de l’antiguitat. En qualsevol cas, es podrà sol·licitar la readmissió a l’entitat, però perdent l’antiguitat.